Danske Bedemænd certificering

17. januar 2014 blev Bedemanden Børkop og omegn ISO 9001 certificeret

Bedemændene, Anne-Berit Vester og Lene Smedegaard, har sammen med indehaverne Ella Sinding og Simon Møller Simonsen, lagt et stort arbejde i at sikre at kvaliteten i bedemandsarbejdet fortsat vil være af meget høj standard.

Som certificerede bedemænd lever vi op til de strenge etiske krav i branchen, og certificeringen er desuden din sikkerhed for, at vi bliver løbende kvalitetskontrolleret.

Kvalitetskontrollen sker ved, at pårørende og familier, der har brugt os som bedemand, svarer på to spørgsmål og rater os fra 1-5. 1 er det laveste, og 5 er det højeste, og blandt alle spørgeskemaer har vi fået en gennemsnitskarakter på 4,9. Det er vi naturligvis både glade for og stolte over, og vi vil gøre alt, hvad vi kan for at leve op til jeres tillid.

1. Hvor tilfredse har I været med det arbejde, bedemanden har udført ?

Gennemsnit 4,9

 

2. Hvor tilfredse har I været med bedemandens information og vejledning om priser ?

Gennemsnit 4,9

Vi har også spurgt om man vil anbefale os til andre og hertil svarer 99,5 % Ja.

 

Kvalitetskontrollen er afgørende for, at vi fortsat kan være certificeret og leve op til de krav og forventninger, man har til os som bedemænd. Det er derfor af stor betydning, at det lille spørgeskema på vores hjemmeside udfyldes og sendes til os.

Spørgeskemaerne bør altid kunne give et retvisende billede af den service, man som kunde har fået hos os.

Tilbagemeldingerne er med til at sikre, at andre pårørende også i fremtiden vil kunne få den betjening og vejledning, man som pårørende forventer at modtage.

Hvad betyder det for dig?

Som pårørende er det vigtigt, at du har 100 pct. tillid til os som din bedemand. Kun på den måde kan du få ro til at koncentrere dig om at skulle sige et sidste farvel. Ved at bruge Bedemanden Børkop og omegn som din certificerede bedemand kan du være sikker på følgende:

  • At vi er uddannede bedemænd.
  • At vi leverer høj kvalitet i betjening og vejledning.
  • At vi løbende kvalitetskontrolleres.
  • At vi følger branchens etiske regelsæt 100%.
  • At vi leverer faglig korrekt vejledning.
  • At vi også udfører de ydelser, som aftales.
  • At vi overholder den aftalte prisramme.

Forbrugerådet TÆNK anbefaler kun at bruge ISO-godkendte bedemænd. Læs her hvad det betyder for dig.