Begravelse eller bisættelse

Hos Bedemanden Børkop kan vi hjælpe med at arrangere både begravelser og bisættelser – to forskellige måder at tage afsked på, der indledningsvist ligner hinanden, men som især adskiller sig ved, hvordan kisten håndteres, når højtideligheden er slut.

Ofte siger man ’begravelse’, uanset om man mener begravelse eller bisættelse. Ved en begravelse bliver kisten nedsænket i jorden – den jordfæstes. Efterfølgende dækker kirkegårdens personale graven med jord og lægger blomster og kranse på graven. Ved en bisættelse kaster præsten jord på kisten inde i kirken, og når højtideligheden er slut, bliver kisten kørt til krematoriet i en rustvogn.

Efter ca. 8-14 dage får de pårørende udleveret afdødes aske i den valgte urne, og herefter er det op til familien at beslutte, hvornår den skal begraves (typisk ved en ceremoni for de allernærmeste) eller spredes over havet. Hvis afdøde har udtrykt ønske om at få sin aske spredt, og/eller man som pårørende kan godtgøre, at det var et ønske hos afdøde, kan man få tilladelse til det, så længe man spreder asken over åbent vand (hav eller fjord – ikke en sø) og gør det på en respektfuld og ikke-opsigtsvækkende måde.

Vi hjælper gerne med at indhente de relevante tilladelser og papirer samt med at arrangere selve askespredningen med leje af båd eller skib mv.