Har du tænkt over din digitale arv?

I dag har langt de fleste en eller flere profiler online. Men hvad sker der med dem, når du er gået bort? Hvis ikke du har delt dine adgangskoder med dine nærmeste, sker der ikke så meget, for det er vanskeligt at få adgang til andre menneskers profiler uden det rigtige password.

For dine efterladte kan det være smerteligt at blive konfronteret med dine online profiler, når du er gået bort. Der kan også være mennesker, der ikke ved, at du er gået bort, og derfor skriver en besked. Så hvad kan du selv gøre for at undgå dette?

Først og fremmest kan du tage stilling til, hvad du gerne ser ske med dit digitale eftermæle, når du ikke er her længere. Dermed sparer du dine efterladte for mange bekymringer.

Du kan vælge at dele dine adgangskoder med den eller de nærmeste. Du kan også samle dem ét sted – f.eks. på en app – så de er nemt tilgængelige for andre, den dag de skal bruge dem. Hvis det ikke tiltaler dig, er der faktisk mulighed for i e-Boks at gemme både brugernavne og adgangskoder – og at notere, hvem der skal arve indholdet af din e-Boks en dag. Det sker under ’Adgang’. Det er også en mulighed at gemme billeder og vigtige dokumenter på en ekstern harddisk uden password-beskyttelse. Dermed er du ikke den eneste, der har et eksemplar, og det er muligt for andre at tilgå dem efter din død.

Sidst, men ikke mindst, er der dokumentet Min sidste vilje, som dine efterladte kan få adgang til. Her kan du notere dine tanker og ønsker for din digitale arv.