Hvor går den sidste rejse hen i andre kulturer

Når livet slutter, er der i Danmark tradition for, at man bliver bisat eller begravet. Hvis afdøde var medlem af folkekirken, sker højtideligheden typisk fra en kirke. Var afdøde ikke medlem af folkekirken, bliver den sidste rejse gerne en højtidelighed, der finder sted fra hjemmet, et kapel eller et andet sted, de pårørende måtte ønske det. Var afdøde medlem af en anden trosretning end kristendommen, vil højtideligheden som regel også foregå fra et kapel som en borgerlig højtidelighed.

Muslimsk begravelse

Som muslim er det vigtigt, at den afdøde bliver begravet så hurtigt som muligt. I islam bliver man typisk ikke begravet med en kiste. Det er dog kun muligt i Danmark, hvis afdøde skal begraves på den muslimske gravplads i Brøndby, der som den eneste kirkegård i landet giver tilladelse til begravelse uden kiste. Flere af landets øvrige kirkegårde har imidlertid særlige områder med muslimsk indviet jord til muslimske begravelser. Her skal man dog sørge for at bruge en kiste. Efter et dødsfald i islam bliver afdøde gjort i stand og klædt i hvidt, og de pårørende siger en bøn.

Jødisk begravelse

Også i den jødiske tro udviser man respekt for afdøde ved at begrave ham eller hende så hurtigt som muligt, efter døden er indtruffet. Kremering er ikke tilladt i henhold til den jødiske tro. Det er de pårørende, der gør afdøde i stand og klæder vedkommende på. Afdøde bliver lagt i en upyntet kiste og får gerne en smule jord med fra Det Hellige Land, hvis begravelsen f.eks. sker i Danmark. Jødiske begravelser i Danmark finder sted på den jødiske begravelsesplads på Nørrebro eller i Fredericia, eller på Mosaisk Trossamfunds eget område til begravelse på Vestre Kirkegård.

Hinduistisk begravelse

Når en person fra den hinduistiske tro dør, foretrækker han/hun at gøre det derhjemme omgivet af familie og venner. Det er de pårørende, der vasker afdøde i vand eller mælk, gør ham/hende i stand og smører vedkommende med sandelmasse eller hellig aske på panden. Når afdøde er blevet klædt på, bliver han/hun lagt i husets forgang med sit ansigt vendt mod syd. Hinduer bliver typisk kremeret, I Danmark er det ved nogle krematorier muligt at pårørende selv sætter kremeringen i gang efter at de har båret kisten ind i krematoriet. Det er muligt at søge om at få asken sendt til hjemlandet og få den spredt der over en hellig flod.