Skifteret

Skifteretten er den instans, der behandler og opgør et bo, når en person er gået bort. Sognepræsten eller kordegnen giver skifteretten besked om dødsfaldet. Hvis det er dig, der står som kontaktperson på dødsanmeldelsen, modtager du en indkaldelse fra skifteretten. Du skal ikke nødvendigvis møde personligt op. I første omgang tager du et telefonmøde, hvor I - ud fra afdødes familieforhold og eventuelle formue – drøfter, hvordan boet skal behandles.

Som den, der står for bobehandlingen, skal du bruge en fuldmagt, hvis der er flere arvinger. Den fuldmagt hedder en Skiftefuldmagt og kan downloades på www.domstol.dk.

Alle bo skal skiftes, og eventuelle værdigenstande skal gøres op og overdrages til en ny ejer. Det er det, man kalder at skifte. Værdigenstande kan både være formue, smykker, hus, anden fast ejendom mv.

Når boet er endeligt opgjort, udsteder skifteretten en skifteretsattest. Før den er udstedt, må hverken du eller øvrige arvinger forvalte afdødes værdigenstande. I må heller ikke betale afdødes regninger med boets penge, før I har attesten.

For yderligere information om gældende regler i forbindelse med arveloven se her (åbner i et nyt vindue).